Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quỳnh Phụ - Thái Bình
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Tổ chuyên môn
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhà trường có 2 tổ chuyên môn: Tổ mẫu giáo, tổ nhà trẻ, 

 • Ban giam hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đoàn Thị Hoài - Tổ 9 Thị trấn An Bài - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

 • Dương Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dương Thị Thanh Tâm - Tổ 4 Thị trấn An Bài - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

 • Vũ Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Củ nhân Sư phạm Mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vũ Thị Duyên - Tổ 13 Thị trấn An Bài - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn